Tarievenlijst 2024

Tarieven

De tandarts kan 2 soorten posten in rekening brengen. Eén voor de behandeling, die bestaat uit een of meerdere verrichtingen. En één voor de materiaal- en techniekkosten die (sommige) behandelingen met zich meebrengen. De tandarts bepaalt in overleg met u welke behandeling en welke daarbij behorende verrichtingen hij uitvoert.

De overheid (in dit geval de NZa, de Nederlandse Zorgautoriteit) heeft voor de verrichtingen het maximale tarief vastgesteld; meer mag een tandarts niet in rekening brengen. De tandarts berekent voor de eventuele materialen en technieken de inkoopprijs door. Dat is verplicht. U heeft op aanvraag het recht de inkoopfactuur ervan in te zien.

Op uw rekening vindt u alle verrichtingen van uw behandeling terug aan de hand van codes. Als er materiaal- en techniekkosten zijn berekend, staan deze apart vermeld. Bekijk een voorbeeldrekening met tips om de rekening te lezen/begrijpen.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024.

Bekijk hier de Tarievenlijst 2024.

1Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.