Tarievenlijst 2020

Tarieven

De tandarts kan 2 soorten posten in rekening brengen. Eén voor de behandeling, die bestaat uit een of meerdere verrichtingen. En één voor de materiaal- en techniekkosten die (sommige) behandelingen met zich meebrengen. De tandarts bepaalt in overleg met u welke behandeling en welke daarbij behorende verrichtingen hij uitvoert.

De overheid (in dit geval de NZa, de Nederlandse Zorgautoriteit) heeft voor de verrichtingen het maximale tarief vastgesteld; meer mag een tandarts niet in rekening brengen. De tandarts berekent voor de eventuele materialen en technieken de inkoopprijs door. Dat is verplicht. U heeft op aanvraag het recht de inkoopfactuur ervan in te zien.

Op uw rekening vindt u alle verrichtingen van uw behandeling terug aan de hand van codes. Als er materiaal- en techniekkosten zijn berekend, staan deze apart vermeld. Bekijk een voorbeeldrekening met tips om de rekening te lezen/begrijpen.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2020.

 

Legenda:    
 
Code M/T* Prestaties     Tarief
A10   Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving     € 14,58
A15   Oppervlakte verdoving     € 7,58
A20   Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie     **
Code M/T* Prestaties     Tarief
B10   Introductie roesje (lachgassedatie)     € 29,15
B11   Toediening roesje (lachgassedatie)     € 29,15
B12   Overheadkosten roesje (lachgassedatie)     € 36,66
Code M/T* Prestaties     Tarief
C11   Periodieke controle     € 22,16
C13   Probleemgericht consult     € 22,16
C22   Schriftelijke medische anamnese     € 22,16
C28   Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan     € 104,95
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan     € 29,15
C65   Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak     € 58,31
C80   Mondzorg aan huis     € 17,49
C84   Voorbereiding behandeling onder algehele narcose     € 46,65
C85   Weekendbehandeling     € 22,16
C86   Avondbehandeling     € 22,16
C87   Nachtbehandeling     € 22,16
Code M/T* Prestaties     Tarief
E01   Wortelkanaalbehandeling consult     € 22,16
E02   Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult     € 40,82
E03   Consult na tandheelkundig ongeval     € 32,07
E04   Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten     € 47,90
E13   Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal     € 104,95
E14   Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen     € 151,60
E16   Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen     € 198,24
E17   Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen     € 244,89
E19   Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting     € 17,49
E31   Snij-/ hoektand     € 116,61
E32   Premolaar     € 163,26
E33   Molaar     € 209,91
E34 * Aanbrengen retrograde vulling     € 23,32
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie     € 81,63
E37   Kijkoperatie     € 69,97
E40   Directe pulpa-overkapping     € 29,15
E42   Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval     € 11,66
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval     € 23,32
E44   Verwijderen spalk, per element     € 5,83
E45   Aanbrengen rubberdam     € 11,66
E51   Verwijderen van kroon of brug Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie.     € 34,98
E52   Moeilijke wortelkanaalopening     € 29,15
E53   Verwijderen van wortelstift     € 40,82
E54   Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal     € 29,15
E55   Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal     € 29,15
E56 * Voortgezette behandeling met iatrogene schade     € 40,82
E57   Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie     € 29,15
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel     € 46,65
E61   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting     € 81,63
E62   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting     € 52,48
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal     € 43,73
E64   Afsluiting van open wortelpunt     € 46,65
E66   Wortelkanaalbehandeling van melkelement     € 46,65
E77   Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal     € 58,31
E78   Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal     € 29,15
E85   Elektronische lengtebepaling     € 14,58
E86   Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling     € 78,71
E87   Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling     € 58,31
E90   Inwendig bleken, eerste zitting     € 46,65
E95   Inwendig bleken, elke volgende zitting     € 17,49
E97 * Uitwendig bleken per kaak     € 72,88
Code M/T* Prestaties     Tarief
G10   Niet-standaard beetregistratie     € 87,46
G11   Scharnierasbepaling     € 87,46
G12   Centrale relatiebepaling     € 81,63
G13   Protrale/laterale bepalingen     € 58,31
G14   Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie     € 524,77
G15   Voor het behouden van beethoogte     € 29,15
G16   Therapeutische positiebepaling     € 29,15
G20   Beetregistratie intra-oraal     € 58,31
G21   Functieonderzoek kauwstelsel     € 104,95
G22   Verlengd onderzoek OPD     € 209,91
G23   Spieractiviteitsmeting en registratie     € 93,29
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding     € 58,31
G41   Consult OPD-therapie A (niet complex)     € 61,22
G43   Consult OPD-therapie B (complex)     € 117,78
G44 * Therapeutische injectie     € 64,14
G46 * Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig)     € 46,65
G47   Evaluatie/ herbeoordeling na OPD therapie A     € 69,97
G48   Evaluatie/ herbeoordeling na OPD therapie B     € 116,61
G62 * Stabilisatieopbeetplaat     € 157,43
G65 * Indirect planmatig inslijpen     € 320,69
G68  * Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk     € 46,65
G69 * Beetbeschermingsplaat     € 64,14
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)     € 291,54
G72   Controlebezoek MRA     € 29,15
G73 * Reparatie MRA met afdruk     € 46,65
Code M/T* Prestaties     Tarief
H11   Trekken tand of kies     € 43,73
H16   Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant     € 32,65
H21   Kosten hechtmateriaal     € 6,06
H26   Hechten weke delen     € 64,14
H33   Hemisectie van een molaar     € 69,97
H35   Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap     € 69,97
H40   Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak     € 52,48
H41   Verwijderen van het lipbandje of tongriempje     € 34,98
H42   Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting     € 69,97
H43   Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting     € 93,29
H44   Primaire antrumsluiting     € 64,14
H50   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling     € 58,31
H55   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling     € 17,49
H59   Behandeling kaakbreuk, per kaak     € 81,63
H60   Marsupialisatie     € 81,63
H65   Primaire sluiting     € 157,43
H70   Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak     € 81,63
H75   Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak     € 157,43
H80   Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak     € 110,78
H85   Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak     € 186,58
H90   Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B     € 58,31
Code M/T* Prestaties     Tarief
J01   Initieel onderzoek implantologie     € 64,67
J02 * Verlengd onderzoek implantologie     € 99,49
J03 * Proefopstelling     € 134,31
J05   Implantaatpositionering op grond van CT-scan     € 44,77
J06   Vrijleggen foramen mentale     € 29,85
J07 * Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik     € **
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond     € 19,90
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft     € 238,77
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting     € 149,23
J11   Prepareren donorplaats     € 134,31
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft     € 144,26
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting     € 69,64
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft     € 84,57
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte     € 129,34
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad     € 59,69
J19   Toeslag esthetische zone     € 64,67
J20   Plaatsen eerste implantaat, per kaak     € 227,33
J23 * Plaatsen eerste tandvleesvervormer (healing abutment)     € 74,62
J26   Moeizaam verwijderen implantaat     € 164,16
J27   Vervangen eerste implantaat     € 227,33
J28   Plaatsen volgend implantaat     € 94,02
J29  * Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)     € 35,32
J30   Bindweefseltransplantaat per donorplaats     € 104,46
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef     € 114,41
J33   Kosten implantaat     € 319,50
J34   Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting     € 9,95
J35   Grondig submucosaal reinigen implantaat     € 23,32
J36   Verwijderen implantaat     € 32,83
J37   Vervangen volgend implantaat     € 94,02
J39   Uitvoeren autotransplantaat     € 349,84
J41 * Elke volgende magneet, drukknop     € 34,82
J42 * Staaf tussen twee implantaten     € 203,95
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak     € 64,67
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon     € 24,87
J45 * Plaatsen eerste drukknop     € 119,39
J50 * Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit     € 512,37
J51 * Onder-klikgebit     € 333,29
J52 * Boven-klikgebit     € 333,29
J53 * Omvorming klikgebit     € 99,49
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten     € 129,34
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten     € 149,23
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten     € 174,10
J57   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten     € 84,57
J58   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten     € 109,44
J59   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten     € 134,31
J60   Specifiek consult nazorg implantologie     € 54,72
J61   Uitgebreid consult nazorg implantologie     € 89,54
J70 * Opvullen zonder staafdemontage     € 139,28
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten     € 174,10
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten     € 198,98
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten     € 223,85
J74 * Reparatie zonder staafdemontage     € 54,72
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten     € 104,46
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten     € 129,34
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten     € 154,21
J78  * Verwijderen en vervangen drukknop     € 24,87
J80   Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit     € 506,40
J87 * Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat     € 258,67
J97   Overheadkosten implantaten     € 176,13
J98   Overheadkosten pre-implantologische chirurgie     € 99,68
Code M/T* Prestaties     Tarief
M01   Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten     € 13,07
M02   Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten     € 13,07
M03   Gebitsreiniging, per 5 minuten     € 13,07
M05   Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit     € 26,24
M30   Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament     € 5,83
M32 */** Eenvoudig bacteriologisch-  of enzymatisch onderzoek     € 17,49
M40   Fluoridebehandeling     € 14,58
M61 * Mondbeschermer     € 26,24
M80 * Behandeling van witte vlekken, eerste element     € 50,73
M81 * Behandeling van witte vlekken, volgend element     € 27,99
Code M/T* Prestaties     Tarief
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak     € 40,82
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak     € 87,46
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak     € 58,31
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak     € 87,46
P06   Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak     € 40,82
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak     € 17,49
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak     € 46,65
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen     € 87,46
P14   Individuele afdruk met randopbouw     € 64,14
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen     € 174,92
P16   Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars     € 64,14
P17   Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur     € 58,31
P18   Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars     € 17,49
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak     € 174,92
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak     € 233,23
P27   Reoccluderen     € 58,31
P28   Naregistratie en remounten     € 58,31
P29   Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit     € 46,65
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak     € 379,00
P31 * Wortelkap met stift     € 145,77
P32   Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls     € 87,46
P33   Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling     € 58,31
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen     € 239,06
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen     € 326,52
P36   Individuele afdruk zonder randopbouw     € 29,15
P37   Frontopstelling in aparte zitting     € 34,98
P38   Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur     € 64,14
P39   Toeslag voor bepaling neutrale zone     € 87,46
P40   Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element     € 14,58
P41   Toeslag voor relinen van alginaatafdruk     € 29,15
P42   Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling     € 29,15
P43   Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen     € 34,98
P45 * Noodkunstgebit     € 116,61
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak     € 40,82
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak     € 87,46
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak     € 58,31
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak     € 87,46
P56   Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak     € 40,82
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak     € 17,49
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak     € 46,65
P60   Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit     € 34,98
P65   Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit     € 29,15
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak     € 163,26
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak     € 46,65
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak     € 46,65
Code M/T* Prestaties     Tarief
R08 * Eenvlaks composiet inlay     € 69,97
R09 * Tweevlaks composiet inlay     € 134,11
R10 * Drievlaks composiet inlay     € 174,92
R11 * Eenvlaksinlay     € 104,95
R12 * Tweevlaksinlay     € 163,26
R13 * Drievlaksinlay     € 233,23
R14   nToeslag voor aangegoten pin, per Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties     € 29,15
R24 * Kroon op natuurlijk element     € 256,55
R34 * Kroon op implantaat     € 233,23
R29   Confectiekroon     € 51,48
R31   Opbouw plastisch materiaal     € 58,31
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode     € 58,31
R33 * Gegoten opbouw, directe methode     € 116,61
R40 * Eerste brugtussendeel     € 174,92
R45 * Toeslag bij een conventionele brug voor elke volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel     € 87,46
R49   Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen     € 145,77
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk     € 29,15
R55 * Gipsslot met extra afdruk     € 29,15
R60 * Plakbrug zonder preparatie     € 116,61
R61 * Plakbrug met preparatie     € 174,92
R65   Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel     € 40,82
R66   Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee     € 23,32
R70   Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker     € 64,14
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond     € 64,14
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties     € 23,32
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug     € 58,31
R76   Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon     € 29,15
R77   Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element     € 29,15
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie     € 69,97
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie     € 116,61
R80 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies     € 29,15
R85 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies     € 11,66
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk     € **
Code M/T* Prestaties     Tarief
T11   Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus     € 154,51
T12   Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus     € 169,09
T21   Grondig reinigen wortel, complex     € 31,49
T22   Grondig reinigen wortel, standaard     € 23,32
T31   Herbeoordeling met pocketstatus, na initiale tandvleesbehandeling     € 90,38
T32   Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiale tandvleesbehandeling     € 104,95
T33   Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling     € 46,65
T41   Beperkt consult parodontale nazorg     € 61,22
T42   Consult parodontale nazorg     € 88,63
T43   Uitgebreid consult parodontale nazorg     € 117,78
T44   Complex consult parodontale nazorg     € 156,85
T57 * Toepassing lokaal medicament     € 62,97
T60   Evaluatie-onderzoek met pocketstatus     € 154,51
T61   Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus     € 169,09
T70   Flapoperatie tussen 2 elementen     € 189,50
T71   Flapoperatie, per sextant (een zesde deel)     € 291,54
T72   Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel)     € 349,84
T73   Directe post-operatieve zorg, kort     € 58,31
T74   Directe post-operatieve zorg, uitgebreid     € 156,85
T75   Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus     € 151,60
T76   Tuber- of retromolaarplastiek     € 72,88
T80   Tandvleestransplantaat     € 125,36
T81   Tuber- of retromolaarplastiek     € 102,04
T82   Tandvleescorrectie, per element     € 55,39
T83   Tandvleescorrectie, per sextant (een zesde deel)     € 145,77
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel)     € 349,84
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element     € 116,61
T86   Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal     € 189,50
T87   Kroonverlenging per element     € 189,50
T88   Kroonverlenging per sextant     € 349,84
T89   Directe post-operatieve zorg, kort     € 58,31
T90   Directe postoperatieve zorg, uitgebreid     € 156,85
T91   Pocketregistratie     € 34,98
T92   Parodontiumregistratie     € 69,97
T93  ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling     € 40,82
T94   Behandeling tandvleesabces     € 78,71
T95 * (Draad)Spalk     € 23,32
T96   Uitgebreide voedingsanalyse     € 58,31
Code M/T* Prestaties     Tarief
U05 * Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten     € 15,32
U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten     € 13,28
U35 * Tijdtarief aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk in eenheden van vijf minuten.     € 15,32
Code M/T* Prestaties     Tarief
V15   Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal     € 69,97
V30   Fissuurlak, eerste element     € 26,24
V35   Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting     € 14,58
V40   Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen     € 5,83
V50   Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje     € 11,66
V70 * Parapulpaire stift     € 11,66
V71   Eenvlaksvulling amalgaam     € 24,49
V72   Tweevlaksvulling amalgaam     € 39,07
V73   Drievlaksvulling amalgaam     € 50,73
V74   Meervlaksvulling amalgaam     € 71,13
V80 * Wortelkanaalstift     € 20,41
V81   Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer     € 36,15
V82   Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer     € 50,73
V83   Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer     € 62,39
V84   Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer     € 82,80
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element     € 8,75
V91   Eenvlaksvulling composiet     € 46,65
V92   Tweevlaksvulling composiet     € 61,22
V93   Drievlaksvulling composiet     € 72,88
V94   Meervlaksvulling composiet     € 93,29
Code M/T* Prestaties     Tarief
X10   Maken en beoordelen kleine röntgenfoto     € 16,33
X11   Beoordelen kleine röntgenfoto     € 12,24
X21   Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto     € 69,97
X22   Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak     € 69,97
X23   Beoordelen kaakoverzichtsfoto     € 25,66
X24   Maken en beoordelen schedelfoto     € 31,49
X25   Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto     € 198,24
X26   Beoordelen meerdimensionale kaakfoto     € 58,31
X34   Beoordelen schedelfoto     € 23,32
Code M/T* Prestaties     Tarief
Z10 * Abonnement categorie A per maand     € 7,58
Z20 * Abonnement categorie B per maand     € 11,66
Z30 * Abonnement categorie C per maand     € 15,74
Z40 * Abonnement categorie D per maand     € 19,24
Z50 * Abonnement categorie E per maand     € 23,32
Z60 * Abonnement categorie F per maand     € 6,41

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

1Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.