Eigen rekening vanaf 16 jaar

Patiƫnt vanaf 16 jaar krijgt eigen rekening

Infomedics - vanaf 16 jaar eigen rekening

In onze praktijk worden uw rekeningen verzorgd door Infomedics, waar de
bescherming van uw privacygevoelige gegevens centraal staat.

Omdat kinderen vanaf 16 jaar zelfstandig een behandelovereenkomst
kunnen aangaan, krijgen ze voortaan een eigen rekening. Zij hebben
namelijk ook zelf recht op informatie over de behandeling en deze
informatie valt onder het medisch beroepsgeheim van de tandarts. Dat
medisch beroepsgeheim geldt ook tegenover de ouders of verzorgers.
De kosten voor een tandheelkundige behandeling van een patiënt van
16 jaar en ouder mogen daarom niet terechtkomen op een zogenoemde
verzamelrekening, waar ook gegevens van de ouders of andere patiënten
op staan. De patiënt krijgt een eigen rekening die persoonlijk aan hem
gericht is.

Deze verplichting komt voort uit de Wet op de geneeskundige
behandelovereenkomst (artikel 7:447). Deze handelwijze voldoet aan de
actuele privacywetgeving die wordt gecontroleerd door de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP).

Patient vanaf 16 jaar eigen rekening

Infomedics