Praktische zaken

Praktische zaken

Wijzigingen doorgeven

Wij verwachten dat u elke wijziging in uw persoonlijke gegevens doorgeeft aan de praktijk:

  • Verhuizing/In verband met de facturering en administratie dienen wij ten alle tijde over uw correcte adressering te beschikken.
  • Geboorte en overlijden.
  • Verandering van ziektekostenverzekering. Tevens verandering van aanvullende verzekering.
  • Beëindiging van dekking door de ziektekostenverzekering door betalingsachterstanden premie.
  • Elke wijziging betreffende uw gezondheid en medicijngebruik moet u doorgeven. Dat is in uw en ons belang. Ziekten en medicijngebruik kunnen een tandheelkundige behandeling beïnvloeden.

Wijzig uw gegevens door onderstaand formulier in te vullen Wilt u een wijziging doorgeven van uw adres of uw verzekering dan kan dat ook hier. Voor ieder gezinslid dient u een apart formulier in te vullen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. 
 

Adresgegevens

 

Klachten?

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing...

Meer informatie