Radboud Universiteit

Onze praktijk verzorgde in 2011 en 2012 een pilot-project voor de Radboud Universiteit Nijmegen. Wij waren op dat moment de enige stage-praktijk voor tandartsen in opleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2013 is een praktijkstage een verplicht onderdeel voor alle tandheelkunde studenten in hun zesde en laatste studiejaar. Onze praktijk is één van vijf vaste stage-adressen van de Radboud Universiteit.

Studenten tandheelkunde, lopen gedurende 3 maanden één dag stage in onze praktijk. Na het afronden van de stage-periode studeren de studenten binnen enkele weken tot maanden af als tandarts.

Het is de bedoeling dat de studenten in onze praktijk inzicht krijgen in de organisatie van een tandartsenpraktijk. Tevens worden aan de studenten specifieke vaardigheden gedemonstreerd die op de universiteit weinig aandacht hebben gekregen. Studenten leren het opstellen van behandelingsplannen, begrotingen en het aanpakken van een restauratief plan.

De studenten beschikken op het moment van stage lopen over voldoende vaardigheden om zelfstandig te kunnen werken, zij studeren immers zeer binnenkort af en zijn dan volwaardig tandarts zonder beperkingen.

De studenten worden begeleid door tandarts van Gorp.

De student is altijd werkzaam op de woensdag van de betreffende week. Tijdens de afwezigheid van tandarts van Gorp, bijvoorbeeld in verband met  zomer-vakantie, is er geen student werkzaam in de praktijk.

Radboud Universiteit Nijmegen