Tandzorg Op Maat, “TOM”, voor maatschappelijke activering.

Onze praktijk is aan de slag gegaan voor personen met tandproblemen en weinig of geen geld, die daardoor geremd worden in hun maatschappelijk functioneren.

Mondzorg voor mensen met weinig geld is een groot probleem. In de pilot “Tandzorg op Maat”, waaraan onze praktijk haar medewerking heeft verleend, is onderzocht hoe dat probleem er uitziet en wat er door wie aan kan worden opgelost.

Het begint altijd met inzicht in wat er mogelijk is voor mensen met een te kleine beurs die meer passende tandzorg nodig hebben. Samen met de tandartsen Frederik Holleman (tandartsen groepspraktijk De Besterd) en tandarts Rein Steures (parodontologie praktijk Tilburg) heeft tandarts van Gorp deelgenomen aan dit project. Deze drie tandartsen vormden het zogeheten TOM-tandartsen-team die de keuringen verzorgden voor “Stichting de Vonk”. Zij hebben dit op vrijwillige basis gedaan.

De tandartsen hanteerden het volgende principe: Laten we nu stoppen met onderzoeken en gewoon aan de slag gaan. Het kan beter!!!

Wilt u weten hoe “Stichting de Vonk” samen met de TOM-tandartsen werkt en hoe de plannen gerealiseerd zijn dan graag uw aandacht voor de volgende animaties:

Voor patiënten:
  

Voor zorgprofessionals (tandartsen/mondhygiënisten/kaakchirurgen/orthodontisten):

Voor hulpverleners (Traverse/Maatschappelijk Werk/Bureau Bijzondere Bijstand):

Wilt u meer weten, lees het volledige rapport via www.stichtingdevonk.nl of download hier het rapport.