Tandartsenpraktijk R.C.M. van Gorp en Kwaliteit

Tandartsenpraktijken moeten aan steeds hogere eisen voldoen, diverse instanties houden scherp toezicht op hun praktijkvoering. Zo kunnen de inspecteurs van de arbeidsinspectie (SZW), het betreffende ministerie (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het IGJ) en de gemeente ieder moment de praktijk verassen met een bezoek. Deze instanties controleren of de praktijk veiligheid waarborgt voor de patiënt, het personeel en het milieu. Tijdens een controle moet de praktijk bewijzen of ze zich houden aan wetten, regels en normen.

Tandartsenpraktijk R.C.M. van Gorp werkt aan de hand van gedocumenteerde instructies, checklijsten en protocollen zodat de manier van werken transparant is. Diverse registraties zorgen voor het bewijs richting de controlerende instanties. Het geheel is samengesteld op basis van de NEN-EN-ISO 9001 norm een internationale standaard voor kwaliteitsmanagement. Wil men aan de norm voldoen, dan moet de praktijk kunnen aantonen dat men continu werkt aan verbetering van de zorgverlening en risicobeheersing. De praktijk voldoet hiermee ook aan alle eisen van de controlerende instanties. Tandartsenpraktijk R.C.M. van Gorp voert een kwaliteitscertificaat, het zogenaamde 'IQ-keurmerk’, om kenbaar te maken dat het praktijkmanagement gebaseerd is op de geschetste methode. Hiermee onderscheidt de praktijk zich van andere tandartsenpraktijken en is het bewijs van een praktijkvoering welke aan de hoogste kwaliteitsstandaarden voldoet.

Het kwaliteitsmanagementsysteem is opgezet en wordt onderhouden in samenwerking met Invert Innovatie Management (www.invert-innovatie.nl). Dit adviesbureau is gespecialiseerd in het opzetten van deze systemen in de mondzorg en paramedische sector. Dat de praktijk de kwaliteit van uw tandheelkundige zorgverlening zeer serieus neemt, blijkt uit het feit dat de praktijk nu alle voorbereiding treft voor de certificering door een erkende Certificatie-Instelling. Deze instantie beoordeelt op objectieve wijze de manier van werken van de praktijk met als referentie de ISO-9001 norm. Indien het managementsysteem van de praktijk voldoet aan de norm, ontvangt de praktijk het internationaal erkende ISO certificaat. We houden u op de hoogte.

Tandartsenpraktijk van Gorp ISO 9001

logo-IQ