Het kunstgebit of volledige prothese

Met een volledige prothese (of wel het kunstgebit) wordt bedoeld dat alle tanden in boven- en/of onderkaak vervangen worden door een prothese. Een kunstgebit wordt gemaakt van kunsthars met kunststof of porseleinen tanden en kiezen. Men maakt wel onderscheid tussen een "gewoon kunst gebit" en een "klikgebit", een kunstgebit op implantaten.

Volledige of partiële prothese

Een volledige prothese voor de bovenkaak went sneller dan een volledige prothese voor de onderkaak. Dit komt omdat een bovenkaak prothese een gehemelteplaat heeft en in de onderkaak prothese ruimte moet worden gelaten voor de tong waardoor deze sneller losser gaat zitten. Hierdoor adviseert uw tandarts u zo lang mogelijk uw eigen ondertanden te behouden, uiteraard wanneer de staat van uw gebit dit toelaat. Eventueel wordt een partiële prothese geadviseerd waarbij in combinatie met uw eigen tanden een plaatje of frame wordt gebruikt.

Van eigen tanden naar een kunstgebit

Na het verwijderen van de tanden in boven en/of onderkaak heeft de kaak een herstelperiode nodig waarin het kan genezen. U kunt ervoor kiezen om geen prothese te dragen, maar meestal wordt voor een immediaat prothese gekozen: een prothese die direct wordt geplaatst na het trekken van de tanden (= extractie). Zo'n immediaat prothese wordt gezien als noodprothese. De kaak moet genezen en kan slinken als gevolg van tandverlies. Middels rebasing* kan men de immediaat prothese weer passend maken totdat de kaak volledig genezen is (variërend van een half jaar tot een jaar). Daarna krijgt u een definitieve prothese krijgen.

*Rebasing is het weer passend maken van een kunstgebit door het aanbrengen van een afdruk van een kunstharslaag aan de binnenzijde van het kunstgebit.

kunstgebit

Wat wordt er vergoed?

Een partiële prothese, frame of plaatje, worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Een aanvullende tandartsverzekering kan wel een vergoeding bieden.

Een volledige prothese wordt deels vergoed door de basisverzekering. Extracties, het trekken van tanden en kiezen voor de prothese, worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Kosten in verband met de nazorg na extracties worden vaak grotendeels vooraf meegenomen in de kosten voor een kunstgebit. Extra kosten als gevolg van onverwachte aanpassingen of extra nazorg worden niet altijd vergoed. Vraag altijd om een begroting en bespreek deze met uw tandarts en uw zorgverzekeraar.

Kosten en vergoeding bij een kunstgebit:

 • Vergoeding vanuit basisverzekering met het minimale eigen risico van € 385,-
 • Verplichte eigen bijdrage 25% van de totale kosten uit de basisverzekering, niet te verwarren met het eigen risico
 • Verplichte eigen bijdrage kan (deels) vergoed worden door een aanvullende tandartsverzekering
 • Indicatie totale kosten kunstgebit bovenkaak: 600 euro
 • Indicatie totale kosten kunstgebit onderkaak: 650 euro
 • Indicatie totale kosten boven- en onder kunstgebit (tegelijk): 1100 euro
 • Een prothese komt opnieuw in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering na 5 jaar
 • Is er binnen 5 jaar een nieuwe prothese nodig, dan is er een machtiging nodig (toestemming van uw zorgverzekeraar) mits u in aanmerking wilt komen voor vergoeding
 • Wanneer u geen aanvullende tandartsverzekering hebt, en er verder geen aanspraak is gemaakt op de basisverzekering dit jaar kunnen de kosten aanzienlijk oplopen.
 • Mochten de kosten voor u van belang zijn, probeer dan zoveel mogelijk uw basiszorg kosten in één jaar te laten vallen

[bron: Vergelijkmondzorg.nl "kosten en vergoeding Kunstgebit" 10-12-2018]

Het opnieuw passend maken (rebasen) van een prothese wordt vergoed maar u dient 10% van de totale kosten als eigen bijdrage te betalen.

Vergoedingen klikgebit

Meestal komt men pas in aanmerking voor een klikgebit als de kaak (ernstig) geslonken is. Vergoeding wordt pas toegekend als men eerst een gewoon kunstgebit heeft gehad. Uw tandarts of implantoloog dient een machtiging bij uw zorgverzekering aan te vragen om in aanmerking te komen voor vergoeding. Voor implantaten in de bovenkaak wordt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen toestemming gegeven.

 

Kosten en vergoeding bij een klikgebit:

 • Houdt rekening met een minimale eigen risico van € 385,– vanuit de basisverzekering
 • Er is geen indicatie van de totale kosten mogelijk, dit is zeer afhankelijk van de nodige operatie en gebruikt implantaatsysteem
 • Implantaatgedragen prothese bovenkaak (klikgebit, tandarts code J52) eigen bijdrage 8% van de totale kosten, minimaal € 300,–
 • Implantaatgedragen klikgebit in de onderkaak (klikgebit, tandarts code J51) eigen bijdrage 10% van de totale kosten, minimaal € 200,–
 • Wanneer er sprake is van een bovengebit gelijktijdig met een implantaatgedragen prothese onderkaak (klikgebit) bedraagt de bijdrage 17% van de kosten van de bijhorende code j50
 • Overige kosten die gemaakt worden die in categorie J vallen (implantologie) wordt in de zelfde verhouding een bijdrage gevraagd als waar de prothese in valt.
 • Een aanvullende verzekering kan een (deel) van de eigen bijdrage vergoeden.

[bron: Vergelijkmondzorg.nl "kosten en vergoeding Kunstgebit" 10-12-2018]

Budget of natura zorgverzekeringen en gecontracteerde zorg

Indien men gekozen heeft voor een natura- of budgetpolis met keuze beperking dan kan het zijn dat de zorgverzekeraar bij niet gecontracteerde zorg niet de volledige dekking geeft. Dat wil zeggen dat als uw tandarts geen contract met uw zorgverzekeraar heeft, men in de regel moet rekenen op een vergoeding van 75-80% over de hierboven genoemde dekking bij een natura verzekering en 65%-75% bij een budget verzekering. Er zijn maar weinig tandartsen die contracten hebben. Heeft u een budget- of naturapolis dan is het raadzaam om uw zorgverzekeraar te raadplegen. Kijk bij "Kosten en vergoeding Kunstgebit" op vergelijkmondzorg.nl onderaan de pagina voor een actueel overzicht van zorgverzekeraars bij niet gecontracteerde zorg voor 2019.

Lees meer over implantologie en bekijk het informatiefilmpje op de implantologie pagina