Fotograferen binnen de Praktijk

Binnen onze praktijk mag niet gefotografeerd worden zonder toestemming. Foto's maken van patienten in de wachtkamer of van ons team zijn alleen toegestaan indien de geportretteerde hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Het is in Nederland in principe toegestaan foto's te maken van toevallige voorbijgangers in openbare ruimtes zolang zij niet het hoofdonderwerp van de foto vormen. Onze praktijk is echter geen openbare ruimte en alleen toegankelijk op afspraak. Wanneer er een portret in een niet-publieke ruimte wordt vervaardigd, dan ligt in artikel 21 Auteurswet een verbodsbepaling besloten.

Zonder een daartoe strekkende opdracht door de geportretteerde mag het vervaardigde portret niet openbaar worden gemaakt wanneer een redelijk belang van de geportretteerde zich daartegen verzet.
Het maken van een ongevraagd portret van een ander is dus vanwege privacy-inbreuk en schending van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de geportretteerde onrechtmatig en dus alsnog niet toegestaan.

Om zowel uw- en ons recht op privacy te beschermen mogen er daarom geen foto's gemaakt worden binnen de praktijk zonder uitdrukkelijke toestemming van ons team of de geportretteerde.

fotografie_verboden

Lees meer over "mag je zomaar fotos maken van mensen" op lensleven.nl

Lees meer over "filmen en camera toezicht" op iusmentis.com

Lees meer over "filmen en fotograferen in openbare ruimtes en besloten ruimtes" op ckh-advocaten.nl