Onze blog

Onze Blog

22-04-2020 |
Blog  |
tandartsVanGorp

Praktijk geopend met een aangepaste behandelagenda

Vandaag is tijdens de wekelijkse persconferentie van de premier de mondzorg aan de orde geweest. Premier Rutte stelde dat tandartsen en mondhygiënisten "al open konden". Meer precies is het zo dat wij nooit dicht zijn geweest, maar de reguliere zorg hebben opgeschort tot het moment waarop wij deze weer verantwoord kunnen leveren. Wij verleenden vanaf 13.03.2020 alleen noodhulp. Wij zijn achteraf blij dat wij als een van de eerste praktijken in Tilburg zijn overgegaan tot praktijksluiting met uitzondering van eventuele noodhulp. Het heeft ons en u als patiënt een stuk bescherming en veiligheid gegeven in de strijd tegen het onvoorspelbare Corona-virus. Dat neemt niet weg dat de praktijksluiting een zware beslissing voor ons was. Een tandarts en zijn medewerkers zijn hulp- en dienstverleners. En het staken van hulpverlening voelt dan ook erg onwerkelijk.

De afgelopen periode was voor u als patiënt en voor ons als team een extreem nare periode. Op alle vlakken. Het sociale leven heeft nog altijd zwaar te lijden onder de virus problematiek. Wij hopen dat u deze periode toch in goede gezondheid bent doorgekomen samen met uw naasten en dierbaren.

Met de definitieve vaststelling van de Leidraad Mondzorg Corona kan er met alle maatregelen die de praktijk heeft getroffen veilig gewerkt worden. Vanaf morgen 22 april kan onze praktijk de reguliere mondzorg op verantwoorde en gepaste wijze hervatten. Wij handelen daarbij volgens de Leidraad Mondzorg Corona die door het RIVM is goedgekeurd. De richtlijnen Wet Infectie Preventie (WIP-richtlijn) passen wij al sedert de HIV-crisis toe. En deze richtlijnen zorgen voor een veilige omgeving, voor u als patiënt en voor ons als zorgverlener.

De tandartspraktijk heeft momenteel een aangepaste behandelagenda. De praktijk laat op dit moment alleen mensen voor reguliere zorg toe waarvan de praktijk met vrij grote zekerheid weet dat de patiënt gezond is.

Wij willen graag met u een afspraak maken maar hebben vooraf een aantal vragen die gesteld moeten worden op dit moment in verband met het corona-virus. De vragen zijn in het belang van uw en onze gezondheid. Zonder deze vragen kunnen wij op dit moment geen verantwoorde zorg verlenen. Alleen verantwoorde zorg is in uw belang:

  • Heeft u nu corona?
  • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
  • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden.
  • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid of meer dan 38 graden koorts?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
  • Bent u in thuis-isolatie?
  • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Indien op 1 van deze vragen het antwoord “ja” is, dan stellen wij indien mogelijk de afspraak liever uit. Voor noodhulp kunt u uiteraard altijd terecht. Voor noodhulp aan Covid-besmette patiënten kunnen wij bemiddelen zodat u toch (elders) geholpen kunt worden.

Uiteraard kunt u bij twijfel of onduidelijkheden altijd vragen of de assistente met de tandarts kan overleggen. Of u overlegt persoonlijk met de tandarts.

Als u verkouden bent door hooikoorts kunt u op dit moment ook beter niet naar de praktijk komen.

Als u corona-besmetting heeft gehad maar nu geen klachten meer heeft, dan moet er minstens 14 dagen zitten tussen het verdwijnen van de klachten en uw eerste afspraak.