Onze blog

Onze Blog

24-03-2020 |
Nieuws  |
tandartsVanGorp

Aangescherpte maatregelen

Met de aangescherpte maatregelen die het kabinet gisteravond heeft afgekondigd, is de bestrijding van het coronavirus in een nieuwe fase gekomen. Een fase die ook van ons vraagt om te doen wat we kunnen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. En daarmee gehoor te geven aan de indringende oproep van het kabinet om ouderen en kwetsbaren te beschermen en te voorkomen dat ons zorgsysteem overbelast raakt.

Dit betekent dat wij nogmaals het dringende advies hebben gekregen om alleen spoedklachten te behandelen en de praktijk vooralsnog gesloten te houden voor reguliere behandelingen. Ook de INSPECTIE GEZONDHEIDSZORG vindt het belangrijk dat deze tijdelijke beroepsnorm, die ook namens de beroepsverenigingen tot stand is gekomen, door ons wordt gevolgd.

Wij geven u hier aan wat wij hiervoor voor u als patiënt hebben geregeld.

Bij de zorgverlening in deze tijden staat de veiligheid van onze patiënten en die van ons als zorgverleners op één. In onze praktijk zijn wij door de richtlijn voor infectiepreventie goed ingericht op het omgaan met aerosolen/waterdampen in de lucht. Dit maakt het mogelijk om niet besmette patiënten met spoedklachten in de eigen praktijk te behandelen.
Bij de zorgverlening staan op dit moment 2 uitgangspunten centraal:

  1. Behandel besmette patiënten niet in de eigen praktijk
  2. Verwijs besmette patiënten niet door naar het ziekenhuis

 

Waar spoed behandelen?
Voor spoed volgen we de algemene richtlijn die geldt voor medewerkers in de zorg:

  • Heeft de patiënt GEEN koorts maar wel milde verkoudheidsklachten dan kan spoedzorg in de eigen praktijk worden verleend.
  • Heeft de patiënt verkoudheidsklachten EN koorts, wij stellen dan de behandeling uit met medicamenteuze therapie en melden u als patiënt aan bij het Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM). Wij blijven u monitoren en sturen u als patiënt bij blijvende klachten na 48 uur in bij het CAM.
  • Heeft u als patiënt ALLEEN koorts: wij stellen dan de behandeling uit met medicamenteuze therapie en melden u aan als patiënt bij het Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM). Wij blijven u monitoren en sturen u in bij blijvende klachten na 48 uur bij het Corona Centrum Acute Mondzorg.

 

Bij spoedgerelateerde klachten proberen wij bij iedere patiënt te beoordelen of er sprake is van spoed dan wel reguliere zorgverlening. Reguliere zorgverlening is op dit moment dus niet mogelijk. Op de praktijk is gedurende de corona-periode alleen een assistente aanwezig om u telefonisch te woord te staan. Zij neemt telefonisch contact op met uw tandarts, zij overlegt telefonisch met uw tandarts en de assistente neemt opnieuw telefonisch contact op met u om verder met u te overleggen.

Komt u alstublieft niet naar de praktijk toe. De glazen-toegangsdeur na de voordeur is te allen tijde gesloten en wordt alleen door de telefoniste na overleg en visuele controle ontsloten. Wij voeren op dit moment geen gesprekken aan de balie.

Wij vertrouwen op uw begrip en dragen graag samen met u onze gedeelde verantwoordelijkheid,

Tandartsen Team van Gorp

Bron: tandartsVanGorp
Publicatiedatum:24-03-2020